Bemiddelingskosten.

Voor de kopende en verkopende  partij wordt per transactie bemiddelingskosten in rekening gebracht. Deze bemiddelingskosten bedragen € 350,- (excl. btw) per transactie. Zowel de kopende partij alsmede de verkopende partij betalen per transactie een bedrag van € 350,- excl. btw. Deze bemiddelingskosten worden apart gefactureerd.

Aansprakelijkheid.

Fosfaatrechtenaanbod.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de aangeboden partijen via het internet. De verkopende partij is verantwoordelijk voor het leveren van de aangeboden partij. Mocht de aangeboden partij niet meer aanwezig zijn dan dient de aanbiedende partij deze zo spoedig mogelijk te verwijderen of het door te geven. Dit kan via de mail info@fosfaatrechtenaanbod.nl of tijdens kantooruren op telefoonnummer 058-284 91 88. De partijen die worden aangeboden dienen geleverd te worden en leverbaar te zijn. Bij het niet nakomen van de overeenkomst zal er een boete van 10% van de koopprijs opgelegd worden, onverminderd het recht op verdere schadevergoedingen en vergoeding van kosten van verhaal, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. Bij het niet kunnen nakomen van de bieding, worden altijd € 350,- aan administratiekosten in rekening gebracht bij de partij welke in gebreke is.

Regelgeving.

Voor de actuele regeling omtrent de fosfaatrechten zijn we aangewezen op RVO. De  informatie is met zorg samengesteld, eventuele onjuist- en/of onvolkomenheden in de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Benutbaarheid.

Partijen kunnen aangeven hoeveel van de aanboden en gevraagde fosfaatrechten benutbaar zijn voor het betreffende kalenderjaar. Heeft u nog vee gehouden in het lopende kalenderjaar en u wilt uw fosfaatrechten verkopen, dan zijn de fosfaatrechten niet volledig benutbaar. Neem contact op met uw adviseur om benutbaarheid van uw fosfaatrechten te berekenen.